3 . בכל סעיף סרטטו על רשת הנקודות משולש לפי המבוקש, שהקטע הנתון הוא אחת הצלעות שלו . בא משולש שווה שוקיים ישר זווית : משולש שווה שוקיים חד זוויות : דג משולש שונה צלעות קהה זווית : משולש שווה שוקיים קהה זווית : וה משולש שונה צלעות חד זוויות : משולש שונה צלעות ישר זווית : 92 שוב חישוב משולשים ב ד יקה האם הקפתם ארבעה משולשים ? 4 . הקיפו את כל המשולשים שווי השוקיים . 5 . בכל סעיף מסורטט משולש שווה צלעות . חלקו אותו לפי המבוקש . ••••••••••••••• ••••••••••••••• ••••••••••••••• ••••••••••••••• ••••••••••••••• ••••••••••••••• ••••••••••••••• ••••••••••••••• ••••••••••••••• א ל- 4 משולשים חופפים שווי צלעות : •••••••••••••••• ••••••••••••••• •••••••••••••••• ••••••••••••••• •••••••••••••••• ••••••••••••••• •••••••••••••••• ••••••••••••••• •••••••••••••••• ב ל- 3 משולשים חופפים קהי זווית ושווי שוקיים : ••••••••••••••• •••••••••••••••• ••••••••••••••• •••••••••••••••• ••••••••••••••• •••••••••••••••• ••••••••••••••• •••••••••••••••• ••••••••••••••• •••••••••••••••• ••••••••••••••• ••••••••••••••••...  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית