3 . השלימו אפשרויות שונות . 4 . קראו ופתרו . א . כמה כוסות סוכר דרושות להכנת שני סוגי העוגיות ? חישוב : ב . בכמה מספר הכוסות הדרושות להכנת עוגיות החמאה גדול ממספר הכוסות הדרושות להכנת עוגיות השוקולד ? חישוב : א 3 8 1 = ) - ( + 3 8 1 = ) - ( + 3 8 1 = ) - ( + הינה כמות הסוכר הדרושה להכנת עוגיות שוקולד : 1 5 0 = ) + ( - 1 5 0 = ) + ( - 1 5 0 = ) + ( - ב 1 כוס כוס 1 3 1 כוס כוס 1 2 כוס 1 4 חיבור וחיסור שברים שוב חישוב 35 הינה כמות הסוכר הדרושה להכנת עוגיות חמאה : 5 . המספר בכל ריבוע הוא הסכום של שני המספרים שבריבועים שמתחתיו . השלימו את המספרים החסרים . ב ד יקה האם קבלתם בריבועים הצהובים מספרים השווים למספרים האלה ? 6 . » השלימו שתי אפשרויות שונות בכל סעיף . » מה משותף לכל השברים שאפשר לכתוב בסעיף ג ? א ב ג 2 1 + 9 42 = 15 1 + 9 4 = 15 2 1 - 9 2 = 15 1 - 9 = 15 34 7 5 < + 34 7 5 < + גבא חיבור וחיסור שברים שוב חישוב 36 3 1 3 20 3 48 2 5 18 32 4 1 1 5 1 1 20 3 10 11 12 1 1 3 2 7 . א . כתבו את המספרים המתאימים במסגרות הריקות על ישרי המספרים . ב . מעל כל מספר שכתבתם יש אות . כתבו את המספרים ה...  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית