1 1 4 99 01 . 0 05 . 0 1 1 . בכיתה ו 2 ארגנו תחרות . א . הקיפו את המתחרה שניצח בתחרות . ב . הביסו את המנצח – כתבו מספר חיובי קרוב יותר ל- 0 מהמספר שמצא המנצח . • האם יש בסעיף ב מספרים מתאימים שונים ? ד יון • מי מתלמידי כיתתכם כתב את המספר הקרוב ביותר ל- 0 ? האם יש מספר חיובי קרוב יותר ל- 0 ? • האם יש מספר חיובי שהוא הקרוב ביותר ל- 0 ? ג . צפיפות מספרים 26 המרוץ ל- 0 המתחרה המוצא את המספר החיובי הקרוב ביותר ל- 0 הוא המנצח ! האם אפשר להמשיך כך עוד ועוד ? ד יון 2 . א . בחרו שניים מהשברים האלה וכתבו אותם בסדר הנכון במסגרות הריקות על הישר . 1 32 27 75 36 4 ב . כתבו לפחות שלושה שברים הנמצאים בין שני השברים שכתבתם בסעיף א . ג . בחרו שניים מהשברים שכתבתם בסעיף ב וכתבו אותם בסדר הנכון במסגרות הריקות על ישר זה : ד . כתבו לפחות שלושה שברים הנמצאים בין שני השברים שכתבתם בסעיף ג . ה . בחרו שניים מהשברים שכתבתם בסעיף ד וכתבו אותם בסדר הנכון במסגרות הריקות על ישר זה : ו . כתבו לפחות שלושה שברים הנמצאים בין שני השברים שכתבתם בסעיף ה . ג . צפיפות מספרים 27 3 . כתבו מספרים מתאימים . 4 . כתבו שני מספרים ...  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית