2 . כתבו אפשרויות שונות למספרים היכולים להתאים במסגרות הריקות בישרי המספרים . 1 2 5 8 1 2 1 2 1 2 1 2 7 . 0 ב . שברים ומספרים עשרוניים על ישר המספרים 18 3 . תלמידים כתבו מספרים על ישרי המספרים . בדקו את תשובותיהם והקיפו או . אם סימנתם שהתשובה שגויה, הסבירו מדוע ( כתבו מעל הישר ) . אם סימנתם שהתשובה נכונה, השלימו את המספרים החסרים . א 1 2 3 1 1 1 4 5 . 1 4 1 2 1 1 13 14 65 ב 1 2 52 . 0 515 . 0 51 . 0 ג 1 2 2 1 5 63 ה 1 2 5 7 86 ד 3 4 ב ד יקה האם הקפתם פעמיים ? 505 . 0 ב . שברים ומספרים עשרוניים על ישר המספרים 19 במקום המתאים על כל ישר . 3 4 4 . סמנו את המספר א 1 0 5 . סמנו את המספר 8 . 0 במקום המתאים על כל ישר . ב 2 0 ג 3 0 א 1 0 וגם את 8 . 0 . 3 4 6 . תכננו ישר מספרים שתוכלו לסמן עליו במדויק גם את 0 ב 2 0 ב . שברים ומספרים עשרוניים על ישר המספרים 20 7 . בכל סעיף מתחו קו מכל מספר אל המקום המתאים לו על ישר המספרים . אם אין למספר שנת מתאימה, מתחו קו אל המקום המתאים לו בערך . א 32 1 ב . שברים ומספרים עשרוניים על ישר המספרים 21 נמצא ? ד יון 5 4 • איך ידעתם בין אילו שנתות השבר • איך ידעתם בי...  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית