ד . עבדו על ישר ג . › סמנו קפיצה של 1 . 0 . › סמנו קפיצה של 01 . 0 . › סמנו קפיצה של 001 . 0 . › כתבו את המספרים 39 . 0 ו- 4 . 0 ליד השנתות המתאימות . › כתבו מספר עשרוני ליד אחת השנתות המסומנות בין 39 . 0 ל- 4 . 0 . › היעזרו בטבלאות וכתבו על ישר ג את המספרים האלה ליד השנתות המתאימות . אפשר לסמן קפיצות על הישר . • האם יש על ישר ב שנת המתאימה למספר 012 . 0 ? ד יון אם לא, בין אילו שתי שנתות הוא נמצא ? • האם יש שנת המתאימה לו ישר ג ? • תנו דוגמה למספר שיש שנת המתאימה לו על שלושת הישרים . ד יון • תנו דוגמה למספר שיש שנת המתאימה לו על ישר ג ועל ישר ב , ואין שנת המתאימה לו על ישר א . • תנו דוגמה למספר שיש שנת המתאימה לו על ישר ג ואין שנת המתאימה לו על ישר ב . • האם יש מספר עשרוני בין 0 ל- 1 שאין שנת המתאימה לו על ישר ג ? ג . יצגו את המספר 012 . 0 בטבלת המבנה 1110 . 010 . 0010 . 0 העשרוני . › היעזרו בטבלאות וכתבו על ישר ב את המספרים האלה ליד השנתות המתאימות . אפשר לסמן קפיצות על הישר . 1110 . 010 . 0 61 . 0 1110 . 010 . 0 25 . 0 1110 . 010 . 0010 . 11100 . 010 . 0010 . 0 603 . 4580 . 0 א . מספ...  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית