המרכז לטכנולוגיה חינוכית מטח www . school . kotar . co . il הספר במהדורה מקוונת 2850 ספרי לימודאגף באישור משרד החינוך 2019 . 7 . 9 אישור מס' : אושר בתאריך : שברים ומספרים עשרוניים על ישר המספרים כפל וחילוק שברים - חלק ב כפל וחילוק מספרים עשרוניים בעיות כוללות מתמטיקה לבית הספר היסודי  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית