2 . א . כתבו מספרים כך שיתקבלו סדרות שונות בקפיצות שוות וכתבו את גודל הקפיצה בכל סדרה . ב . כתבו מספרים עשרוניים כך שיתקבלו סדרות שונות בקפיצות שוות וכתבו את גודל הקפיצה בכל סדרה . 10,001 גודל הקפיצה : 4 גודל הקפיצה : 10,001 גודל הקפיצה : 4 גודל הקפיצה : 10,001 גודל הקפיצה : 4 גודל הקפיצה : 187 שוב חישוב חיבור וחיסור – מספרים טבעיים ומספרים עשרוניים 3 . » המשיכו את הסדרות בקפיצות שוות וכתבו את גודל הקפיצה בכל סדרה . » המשיכו את הסדרות בקפיצות שוות וכתבו את גודל הקפיצה בכל סדרה . א 5,094 5,084 גודל הקפיצה : א 8 . 1 7 . 1 גודל הקפיצה : ב 3,504 3,004 גודל הקפיצה : ב 09 . 10 08 . 10 גודל הקפיצה : ג 1,880 1,770 גודל הקפיצה : ג 99 . 1 94 . 1 גודל הקפיצה : כתבו את המספר המסומן בחץ בכל סדרה מעל האות של הסעיף . האם קיבלתם ב ד יקה את התוצאה הנתונה ? 8,418 = - + ג ב א כתבו את המספר המסומן בחץ בכל סדרה מעל האות של הסעיף . האם קיבלתם ב ד יקה את התוצאה הנתונה ? 02 . 10 = - + ג ב א 188 שוב חישוב חיבור וחיסור - מספרים טבעיים ומספרים עשרוניים 5 . אורן ואורנה נולדו באותו היום . א . האורך של אורנה בלידתה...  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית