4 . המחיר של סידור פרחים גדול הוא 240 שקלים . בבית הספר רצו להזמין סידור פרחים גדול למסיבת סוף השנה, ואב הבית הצליח להשיג הנחה של % 60 . כמה שילם בית הספר על סידור הפרחים ? 5 . במכירת חיסול בחנות החשמל נמכרו כל המוצרים ב- % 90 הנחה . חן קנה מנורה שמחירה לפני מכירת החיסול היה 300 שקלים . כמה שילם חן עבור המנורה ? האם קיבלתם את אותו המחיר בשתי הדרכים ? ד יון 6 . במגרש למכירת מכוניות משומשות מכרו מכונית ב- 10,000 שקלים . שני התמקחה עם המוכר והצליחה להשיג הנחה של % 3 . כמה שילמה שני עבור המכונית ? א . חשבו את מחיר סידור הפרחים בדרך של רומי : ב . חשבו את מחיר סידור הפרחים בדרך של גלי : רומי א נ י מ חשבת קו ד ם כ מ ה שקלים הם % 60 מ- 240 שקלים וא ז מ חסרת את הס כ ום מ- 240 . גלי א נ י מ חשבת כ מ ה שקלים הם % 40 מ- 240 שקלים . 7 . בחנות בגדים הייתה תלויה מודעה : כל הפריטים בחנות ב- % 20 הנחה . בכל סעיף הקיפו נכון או לא נכון . א 2 10 דן קנה צעיף ושילם ממחירו לפני ההנחה . לא נכוןנכון ב 3 בן קנה חולצה ושילם 4 ממחירה לפני ההנחה . לא נכוןנכון ג רן קנה מכנסי ספורט ממחירם לפני 8 10 ושילם ההנחה . לא ...  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית