3 . במקרר יש שתי קופסאות גלידה : 2 . על גביע הגבינה הלבנה כתוב % 5 . • למה מתכוונים כשאומרים "גבינה % 5 " ? ד יון • כמה גרם שומן יש בכל 100 גרם גבינה ? א . אם משקל הגביע הוא 500 גרם, מה משקל השומן בו ? גרם . ב . › אם משקל הגביע הוא 1 ק״ג, מה משקל השומן בו ? גרם . › נשארה כפית אחת של גבינה מהגביע . מה אחוז השומן בגבינה שעל הכפית ? הקיפו . ב ד יקה האם קיבלתם אותה התשובה בשתי השאלות בסעיף ד ? א נ י מ וצא כ מ ה הם % 5 מ- 100 גרם ו כ ו פ ל ב- 5 . גלי ד ת תות גלי ד ת ב ננ ה % 12 שו מ ן % 24 שו מ ן 200 גרם 400 גרם א . מה משקל השומן במנה של 100 גרם גלידת תות ? גרם . ב . מה משקל השומן במנה של 100 גרם גלידת בננה ? גרם . ג . › שערו : באיזו קופסה משקל השומן גדול יותר ? › חשבו ובדקו : משקל השומן בקופסת גלידת התות : גרם . משקל השומן בקופסת גלידת הבננה : גרם . ד . › מה אחוז השומן בכדור אחד של גלידת תות ? › מה אחוז השומן בשני כדורים של גלידת תות ? עם ה מ ורה יותר מ- % 5 % 5 פחות מ- % 5 ב . מציאת הכמות החלקית 148 4 . א . בחטיף מלוח שמשקלו 100 גרם יש 34 גרם שומן . מה אחוז השומן בחטיף ? ב . בחטיף מתוק שמ...  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית