שבר שהמכנה שבר מצומצם מספר עשרוניאחוזים שלו הוא 100 1 50 2 100 02 . 0 % 2 % 11 א 35 . 0 ב % 70 ג 9 . 0 ד ה 4 100 % 32 ו ז 1 20 ח 9 100 8 . 0 ט 11 . השלימו את הטבלה . ד וג מ ה 12 . מתחו קו מכל שבר אל האחוזים המתאימים לו . % 50 1 4 % 25 1 8 % 10 1 2 3 4 % 75 1 10 % 20 1 5 חשוב ל ד עת בעל פ ה את השברים ואת האחו ז ים ה מ תאי מ ים להם ב פ עילות 12 ! 1 2 % 12 א . חזרה 146 שבר שהמכנה שלו שבר אחוזים הוא 100 7 א 7 20 35 = 10020 ב 6 25 ג 13 50 ד 8 20 ה 1 5 5 5 ג ד ה בא % 16 % 80 % 38 % 75 % 28 % 31 3 . כתבו את השבר המצומצם המתאים . 4 . היעזרו בהרחבה והשלימו את הטבלה . 28 = 7 25100 ד וג מ ה א . חזרה 143 5 . איזה חלק מכל ריבוע צבוע ? כתבו באחוזים . 6 . באילו מהצורות % 40 מהצורה צבועים ? הקיפו . 7 . » באילו מהצורות פחות מ- % 25 מהצורה צבועים ? הקיפו . » הסבירו כיצד ידעתם אם פחות מ- % 25 מצורה ג צבועים : גבא ד ה זו גבא גבא א . חזרה 144 10 . המלבן שלפניכם מייצג גינה . השטח הירוק מייצג דשא, והשטח הוורוד מייצג פרחים . סמנו את המשפט הנכון . 8 . כתבו את השבר ואת המספר העשרוני המתאימים לכל חלק של העיגול ....  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית