136 שוב חישוב חילוק מספרים טבעיים ג . בכל שורה בטבלה פלגו את המספרים למחוברים מתאימים וכתבו אם הקונה יכול להשתמש בכל כספו כדי לקנות את הפריטים המבוקשים . סכום הכסף הפריטים המבוקשיםהקונה שיש לקונה האם אפשר הפילוג בשקלים להשתמש בכל הכסף ? 1,307 כובעים המעלימים חפציםמרינה 175 שיקויים המוחקים טעמיםנויה 742 שיקויים המוחקים טעמיםגילי 179 עטים הכותבים מעצמםרמי 1,872 עטים הכותבים מעצמםעלמה 462 מסטיקים טעם-עדדור 2,346 מסטיקים טעם-עדערן מנסים לפלג את 273 למחוברים המתחלקים ב- 13 : 13 + 130 + 130 = 273 ב . בר נכנסה לחנות . יש לה 273 שקלים, וגם היא רוצה לקנות כובעים המעלימים חפצים . האם בר יכולה לקנות כובעים מעלימים בכל כספה ? התבוננו בפילוג וענו : האם בר יכולה לקנות כובעים מעלימים בכל כספה ? 137 שוב חישוב חילוק מספרים טבעיים 2 . פתרו את המשוואות . ב ( שארית 1 ) 5 = 120 : ( שארית 1 ) 6 = 120 : ( שארית 1 ) 7 = 120 : ( שארית 1 ) 7 = 10 : ( שארית 5 ) 7 = 10 : ( שארית 8 ) 7 = 10 : א ד . לרוזה יש מנהג מוזר – היא מבקשת שהקונים יחודו לה חידות . הינה החידות של שני קונים . פתרו אותן . בכסף שיש לי אני יכול ל...  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית