3 . תלמידים הרכיבו אותיות באנגלית מאריחים צבעוניים . לפניכם ציורים של האות T שהרכיבו . עם ה מ ורה משטח האות T . א . 1 5 א / ב / ג / אין ציורשטח האריח האדום הוא ממספר האריחים הכולל באות T . ב . 1 5 א / ב / ג / אין ציורמספר האריחים האדומים הוא 1 משטח האות T . ג . א / ב / ג / אין ציורשטח האריח האדום הוא 7 1 ממספר האריחים הכולל באות T . ד . א / ב / ג / אין ציורמספר האריחים האדומים הוא 7 4 . השלימו . א . מספר האריחים האדומים הוא ממספר האריחים הכולל באות . ב . שטח האריח האדום הוא משטח האות . 5 . השלימו . א . מספר האריחים האדומים הוא ממספר האריחים הכולל באות H . ב . שטח האריחים האדומים הוא משטח האות H . ציור גציור בציור א לאילו ציורים מתאים כל משפט ? הקיפו את כל האפשרויות המתאימות . ב ד יקה האם בשני סעיפים הקפתם שתי אפשרויות ? ד . מציאת החלק 119 6 . רותם התחיל לפתור את הבעיה הזאת בעזרת ציור ובעזרת טבלה : 12 ילדים השתתפו במסיבת תחפושות . 5 מהם התחפשו לגיבורי-על . איזה חלק מהילדים התחפשו לגיבורי-על ? השלימו את הטבלה ופתרו את הבעיה . עם ה מ ורה 7 . הגר הגננית קטפה 5 מתוך 32 הפומלות שהיו על העץ ....  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית