ד מהתלמידים השרים במקהלה . 4 5 אחד משני הציורים האלה הוא ציור של מהתלמידים השרים במקהלה ? 4 5 › איזה מהציורים הוא ציור של › כמה תלמידים שרים במקהלה ? ציור בציור א יוצא מ ן ה כ לל בבניין של נדב גרים שמונה ילדים . במהלך חופשת הקיץ כולם הלכו לים, וחלקם יצאו לטיול בטבע . בתרשים שלפניכם מוצגות קבוצות הילדים בבניין של נדב : א . מה שמות הילדים בבניין שהלכו לים וגם יצאו לטיול בטבע במהלך החופשה ? , , ב . מה שמות הילדים בבניין שהלכו לים ולא יצאו לטיול בטבע במהלך החופשה ? , , , , ג . האם יש ילדים בבניין שיצאו לטיול בטבע ולא הלכו לים במהלך החופשה ? ילדים שה ל כ ו ל י ם ילדיםשיצאו ל ט יו ל ב ט ב ע נועה אבנר יאיר סמדר איתן קרןשירה אריאל ג . מציאת הכמות הכוללת 110 2 . » קראו את שתי הבעיות והשלימו את המספרים הנתונים בכל בעיה במקומות המתאימים בטבלאות . 5 6 30 מילדי קבוצת "ירדן", שהם מהקבוצה, משתתפים היום בפעילות . כמה ילדים יש בקבוצת "ירדן" ? בקבוצת "כינרת" יש 30 ילדים . מהם משתתפים היום בפעילות . 5 6 כמה ילדים משתתפים בפעילות ? בעיה בבעיה א עם ה מ ורה כמה ? איזה חלק ? ילדים 1 ילדים כמה ? איזה חלק ? יל...  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית