מהשטח של 10 ריבועים . 1 5 3 . הילה ואלון התבקשו לצבוע מהשטח של 10 ריבועים ? ד יון 1 5 • האם גם הילה וגם אלון צבעו • מה השטח של החלק שצבע כל אחד מהם ? ריבועים . 1 מהשטח של 8 עיגולים בשתי הדרכים . 4 . א . צבעו 4 ב . כתבו תרגיל מתאים : = # ג . › האם צבעתם את אותו השטח בשתי הדרכים ? › מה השטח של החלק שצבעתם בכל אחת מהדרכים ? עיגולים . הילה א נ י חילקתי וצבעתי כ ך : אלון א נ י חילקתי וצבעתי כ ך : כתבו תרגיל המתאים למציאת השטח של החלק הצבוע בציור של אלון : = # בדרך של אלון : בדרך של הילה : ב . מציאת הכמות החלקית ותרגיל כפל מתאים 97 מהשטח של 6 מלבנים בשתי הדרכים, כתבו תרגיל מתאים וענו . 2 3 5 . צבעו למצב שבו נתונים החלק והכמות הכוללת, וצריך למצוא את הכמות החלקית, מתאים תרגיל כפל . . 5 8 או = # 24 5 8 מ- 24 מ"ר מתאים התרגיל = # 24 5 8 דוגמה : לחישוב כמה מ"ר הם 5 1208 8 אפשר לפתור את התרגיל כך : = = # 15 24 1 8 מ- 24 ) אפשר לפתור גם כך : = 3 8 24 : ( 5 8 מ- 24 ) ואז : = # 15 3 5 ( בדרך של הילה : בדרך של אלון : מה השטח של החלק שצבעתם בכל אחת מהדרכים ? מלבנים . מהשטח של 12 משושים בשתי הדרכים, כתב...  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית