המספר בטבלת המבנה העשרוניהמספרהמספר במילים מאה ושלוש נקודה שש 1 000 6 . 103 1 100 1 , 1 10 1101001,000 631 1 000 חמשת אלפים ושמונים א 1 100 1 , 1 10 1101001,000 1 000 009 . 909 ב 1 100 1 , 1 10 1101001,000 1 000 ג 1 100 1 , 1 10 1101001,000 212 אלף ואחת נקודה ד 1 000 אפס אפס אחת 1 100 1 , 1 10 1101001,000 ד וג מ ה 3 . א . הקיפו את המספרים שבהם ספרת העשרות גדולה מספרת המאיות . 2 . השלימו את הטבלה . ב . בכמה ספרת העשרות של כל אחד מהמספרים שהקפתם גדולה מספרת המאיות שלהם ? ג . כתבו שלושה מספרים שספרת האלפים שלהם גדולה ב- 3 מספרת האלפיות שלהם : , , ב ד יקה האם הקפתם שלושה מספרים ? 18 . 290 32 . 3,203 349 . 5,741 836 . 145 705 . 19 המבנה העשרוני – מספרים טבעיים ומספרים עשרוניים 84 שוב חישוב 4 . בכל סעיף הוסיפו נקודה עשרונית כך שיתקבל מספר לפי המבוקש וכתבו את המספר שהתקבל במילים . 5 . רוצים להרכיב מספר עשרוני מארבע ספרות אלה, בסדר זה : 5 8 1 4 השלימו בכל סעיף את המילה המתאימה מתוך המילים האלה : אלפיותמאיותעשיריותיחידותעשרות א . אם 8 היא ספרת העשיריות, אז 1 היא ספרת ה . ב . אם 1 היא ספרת העשיר...  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית