12 6 1 5 11 7 210 39 4 8 2 . כמה זמן נמשכה כל פעילות ? כתבו תרגיל כפל מתאים, פתרו אותו והשלימו . שתלתי 50 שתילי פ רחים בגי נ ה, 2 ד קה . כ ל שתיל ב- 3 שתלתי פ רחים ב מ שך ד קות . צ פ יתי ב- 6 פ רקים של ""החיים ב ט בע"" ברצף . כ ל פ רק נמ שך 17 ד קות . צ פ יתי ב""החיים ב ט בע"" ב מ שך ד קות . אריאל אסף איילת פתרו בעזרת פילוג : 1 2 ד קות . קראתי את 12 הע מ ו ד ים האחרו נ ים בס פ ר, כ ל ע מ ו ד ב- 2 קראתי ב מ שך ד קות . אור 1 6 ד קות . רצתי 7 ק"" מ , כ ל קילו מ ט ר ב- 3 רצתי ב מ שך ד קות . 1 3 + 6 1 3 = + = # # # 7 7 6 7 עם ה מ ורה תרגיל : 12 6 1 5 11 7 210 39 4 8 תרגיל : תרגיל : 12 6 1 5 11 7 10 2 9 3 12 84 6 1 5 11 7 210 39 4 8 ג . כפל - הגורמים הם מספר מעורב ומספר שלם 66 ג 1 = # 8 2 2 3 . לפניכם תרגילי כפל של מספר שלם במספר מעורב . פתרו אותם בעזרת פילוג . אפשר להיעזר בציורי מלבנים . ד וג מ ה 1 3 = # 5 4 1 4 + 5 4 1 21 = 33 1 120 3 4 5 5 4 1 3 1 4 3 א 3 5 = # 9 8 8 3 9 5 ב 5 9 = # 3 3 ד 6 7 = # 7 10 1 + 5 3 3 + 9 5 ג . כפל - הגורמים הם מספר מעורב ומספר שלם 67 ו 17 20 = # 3 10 ו 17 20 = ...  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית