3 לי ט ר א נ י חושבת ל כ מ ה כ וסות של 7 15 לי ט ר מ יץ . יס פ יקו 7 11 . פתרו . : 9 34 4 : ט = 52 9 9 : ה = 2 1 4 א = 51 : 3 17 7 : י = 1 3 5 37 7 : ו = 1 2 3 ב = 2 : 3 4 : ז = 6 5 : יא = 3 8 29 9 ג = : 12 47 7 : יב = 6 57 7 : ח = 1 6 2 3 ד = 7 4 ד וג מ אות : 15 37 7 = : 1 5 = 3 1 5 2 5 6 5 5 4 1 1 לי ט ר מ יץ א נ י חושב איך לחלק 5 שווה בשווה בין 3 יל ד ים . . 1 2 12 . השלימו 2 או א = 10 5 : ה = 14 7 : ב = 4 : ו = # 1 ז = # 3 6 1 2 ג = # 3 7 : : 2 3 ד = + # # 7 3 2 ח = + 1 3 2 שבע פעמים ? 1 2 ב ד יקה האם כתבתם ב ד יקה האם קיבלתם תשע תוצאות השוות למספרים שלמים ? ב . חילוק - אחד הגורמים ( המחלק או המנה ) הוא מספר שלם 48 חישוב : תשובה : א כמה תשלם הגר אם תקנה את כל הגרנולה בשקיות גדולות ? ב ג 13 . בחנות מוכרים שקיות של גרנולה בשני גדלים : הגר רוצה לקנות 3 ק"ג גרנולה ומתלבטת אילו אריזות כדאי לה לקנות . 14 . » פתרו . א : 6 7 = 6 6 7 = # 6 : 6 7 = 6 : 2 9 = 4 2 9 = # 4 2 9 = - 4 : 2 47 7 = 2 2 47 7 = - 2 2 47 7 = + 2 התרגיל : בעיה : תשובה : » בחרו תרגיל מסעיף א, כתבו בעיה מילולית המתאימה לו...  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית