2 . » בכל סעיף 5 הקוסמים רוצים לחלק את העוגות שווה בשווה ביניהם . כמה עוגות יקבל כל קוסם ? חלקו את העוגות, פתרו את התרגילים והשלימו . » פתרו . היעזרו בסעיפים א - ג . התבוננו בסעיפים א - ג . מה הקשר בין המספרים שבתרגילי החילוק ובין התוצאות ד יון שלהם ? נסו להסביר מדוע זה כך . א ב ג = 5 : 2 = 5 : 3 כל קוסם יקבל עוגה . כל קוסם יקבל עוגה . כל קוסם יקבל עוגה . = 5 : 1 עוגותקוסמים = 5 : 4 השבר כמנת חילוק 6 3 . בחוג האומנות קיבלה כל קבוצת ילדים כמה חבילות פלסטלינה זהות . בכל קבוצה התבקשו הילדים לחלק את הפלסטלינה שווה בשווה ביניהם . כמה חבילות יקבל כל ילד ? חלקו את חבילות הפלסטלינה, הקיפו את התרגיל המתאים, פתרו אותו וענו . באיזה סעיף יקבל כל ילד יותר מחבילת פלסטלינה אחת ? האם בסעיף זה אפשר לחלק ד יו את הפלסטלינה שווה בשווה בין הילדים כך שחלק מהחבילות יישארו שלמות ? א ג ב ד אפשר לבטא את התוצאה של כל תרגיל חילוק של שני מספרים שלמים כשבר . כל שבר הוא תוצאה של תרגיל חילוק של שני : 4 5 מספרים שלמים . לדוגמה : = 5 4 קו השבר משמש גם סימן חילוק . = 4 : 2 = 2 : 4 כמה חבילות יקבל כל ילד ? = 4 : 3 = 3 : ...  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית