טַבְלַת הַהֶשֵׂגִים הָאִי שִׁית שֶׁלִי מִ תְ אַ מְ נִ י ם וּ מַ צְ לִ י חִ י ם ! עַמוּד 16  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית