ה בָ י בִ סְ ה בָ י בִ סְ ה בָ י בִ סְ ה בָ י בִ סְ י תִ שְׁ בַּ דַ - ד חַ ל מָ שׁ גָ רֶ חֹ ם יָ ר בָּ דְ מִ ב וּ שׁ יִ נוּן שַׁ וֹ שׁ ג דַ ל וּ ת חָ י סִ רְ פָּ ר וּ מ חְ יַ 9 10  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית