www . school . kotar . co . il הספר במהדורה מקוונת מדברים בעברית היא סדרה חדשה ללימוד עברית לתלמידים דוברי ערבית בבית הספר היסודי . אילו חידושים יש בסדרה ? • השיח הדבור במרכז - הסדרה מקרבת את התלמידים אל השפה העברית הדבורה, היומיומית, ומעודדת אותם לדבר בשפה הזאת ולהקשיב לה . הדגש הוא על שפה טבעית ותקשורתית . • שפות אחיות - הסדרה מבוססת על גישות עדכניות בהוראת שפה שנייה המדגישות את הדמיון והשוני בין השפות עברית וערבית, באופן שמכבד כל אחת מהשפות ואת דובריה . • מעורבות ורב-תרבותיות - הנושאים המופיעים בסדרה לקוחים מתוך עולמם של ילדים ומאפשרים הזדהות של התלמידים עם הדמויות והמצבים המופיעים בה . לצד זאת פוגשים התלמידים גם נושאים רחבים יותר, המעסיקים בני אדם בסביבתם הקרובה ובכל רחבי העולם . בטקסטים השונים שזורים נושאים ערכיים המעודדים חשיבה ביקורתית ורגישות בין-אישית וחברתית . • הנאה ותחושת מסוגלות - בסדרה משובצים סיפורי קומיקס ( עלילונים ) , סיפורים לקריאה וסיפורים להאזנה, המלווים באיורים מרהיבים . התלמידים מוזמנים לקרוא ולהאזין שוב ושוב לסיפורים אלה גם בבית . הסדרה מדברים בעברית מלווה ב תוכ...  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית