58 14 . הַעֲתִיקוּ אֶת הַטַבְלָה לַמַחְבֶּרֶת וְכִתְבוּ כָּל פּוֹעַל בַּטוּר הַמַתְאִים . הִמְשַכְתִי אֶחְשוֹב נִלְמַד מַזְמִינָה בּוֹדֵק מְחַפְּשִׂים מַסְכִּימוֹת אֶפְגוֹש דִיבַּרְתִי נְשַׂחֵק נַחְזוֹר הִתְלַבַּשְנוּ 13 . הַשְלִימוּ אֶת הַמִשְפָּטִים לְפִי הַדוּגְמָה . מְשַׂחֲקִים דוּגְמָה : עַכְשָיו אֲנַחְנוּ כַּדוּרְסַל, וְגַם מָחָר אֲנַחְנוּ נְשַׂחֵק כַּדוּרְסַל . אֲנִי אֶת דוֹד שֶלִי הַיוֹם, וַאֲנִי אֲבַקֵר אֶת דוֹד שֶלִי גַם בְּעוֹד שָבוּעַ . הַשָנָה אֲנִי בַּמְסִיבָּה שֶל הַכִּיתָה, אֲבָל בַּשָנָה הַבָּאָה אֲנִי לֹא אֶרְקוֹד בַּמְסִיבָּה . הַשָבוּעַ אֲנַחְנוּ בַּגָלִיל, אֲבָל בַּשָבוּעַ הַבָּא נְטַיֵיל בַּנֶגֶב . עַכְשָיו אֲנִי לֹא עַל הָאוֹפַנַיִים . אֲנִי אֶרְכַּב עַל הָאוֹפַנַיִים אַחַר כָּךְ . עַכְשָיו אֲנַחְנוּ בַּטֵלֵפוֹן, וְגַם אַחַר כָּךְ אֲנַחְנוּ נְדַבֵּר בַּטֵלֵפוֹן . א . ב . ג . ד . ה . אֲנַחְנוּאֲנִי נִלְמַדמַזְמִינָה הֲ כִ י ט וֹ ב יַ חַ ד ? 59 15 . א . בַּחֲרוּ בַּפְּעָלִים הַמַתְאִימִים וְהַשְלִימוּ אֶת הַשִֹיחָה . ב . קִרְאוּ אֶת הַשִֹיחָה בְּתַפְקִידִים . מָה א...  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית