149 שָ לֵ ם וַ חֲ לָ קָ י ו הַ זְ מַ ן שֶ לָ נ וּ מְ נַ גְ נִ י ם בְּ יַ חַ ד יֵ ש מָ ה לַ עֲ שׂ וֹ ת ! אֲ נִ י וַ אֲ חֵ רִ י ם 10 . הַעֲתִיקוּ מֵהַהוֹדָעָה שֶל יַסְמִין ( בְּעַמוּד 148 ) מִשְפָּטִים הַמְתָאֲרִים אֶת הַתְמוּנוֹת . انسخوا من منشور ياسمين الجمل المناسبة التي تصف الصور . א ב ג ד  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית