מָ ה הַ הֶ בְ דֵ ל ? ד וֹ מִ י ם וְ גַ ם ש וֹ נִ י ם יְ לָ דִ י ם בָּ ע וֹ לָ ם הַ מַ יִ ם בָּ ע וֹ לָ ם 61 6 . הַעֲתִיקוּ לַמַחְבֶּרֶת אֶת הַפְּעָלִים בַּהוֹוֶה . כִּתְבוּ לְיַד כָּל פּוֹעַל בַּהוֹוֶה אֶת הַפּוֹעַל הַמַתְאִים בֶּעָבָר . 7 . כִּתְבוּ אֶת הַשְאֵלוֹת בִּזְמַן עָבָר, כְּמוֹ בַּדוּגְמָה : אַתֶם אֲהַבְתֶם אֶת הַשִיר הֶחָדָש ? א . אַתֶם אוֹהֲבִים אֶת הַשִיר הֶחָדָש ? ב . אַתֶן הוֹלְכוֹת הַבַּיְתָה ? ג . אַתֶם חוֹזְרִים מֵהַטִיוּל בְּשָעָה שֵש ? ד . אַתֶם שוֹמְעִים רַעַש מוּזָר ? ה . אַתֶן מְדַבְּרוֹת עַל הַמְסִיבָּה ? ו . אַתֶן גָרוֹת בִּרְחוֹב הַפְּרָחִים ? פְּעָלִים בַּהוֹוֶה עוֹבְדוֹת מְדַבְּרוֹת מְסַפְּרוֹת חוֹזְרִים יוֹצְאִים אוֹהֲבִים עוֹזְרִים גָרוֹת פּוֹגְשִים פְּעָלִים בֶּעָבָר חֲזַרְתֶם עֲבַדְתֶן אֲהַבְתֶם יְצָאתֶם פְּגַשְתֶם עֲזַרְתֶם סִיפַּרְתֶן דִיבַּרְתֶן גַרְתֶן  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית