מָ ה הַ הֶ בְ דֵ ל ? ד וֹ מִ י ם וְ גַ ם ש וֹ נִ י ם יְ לָ דִ י ם בָּ ע וֹ לָ ם הַ מַ יִ ם בָּ ע וֹ לָ ם 5555 1 . 2 | דוֹמִים וְגַם שוֹנִים 56 2 . 2 | יְלָדִים בָּעוֹלָם 70 3 . 2 | הַמַיִם בָּעוֹלָם 84 2 . דַבְּרוּ בַּכִּיתָה : אִמְרוּ מָה הַהֶבְדֵלִים בֵּין שְתֵי הַתְמוּנוֹת . דוּגְמָה : בַּתְמוּנָה הָרִאשוֹנָה יֵש בָּלוֹן, וּבַתְמוּנָה הַשְנִייָה יֵש מָטוֹס . אוֹ : בַּתְמוּנָה הָרִאשוֹנָה הַחוּלְצָה שֶל הַיֶלֶד בְּצֶבַע אָדוֹם, וּבַתְמוּנָה הַשְנִייָה הַחוּלְצָה שֶל הַיֶלֶד בְּצֶבַע כָּחוֹל .  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית