3 . בבית מלאכה מתקיימות סדנאות יצירה בחומרים שונים . לבית המלאכה הגיע משלוח של קופסאות שהנפח של כל אחת מהן 250 סמ"ק . בכל קופסה יש חומר אחר : ברזל, זהב, נחושת וכסף . כל קופסה מיועדת לסדנה אחרת, אולם לא כתוב על כל קופסה מה היא מכילה, אלא רק משקלה . מתחו קו מכל קופסה אל הסדנה המתאימה . אתגר הצפיפות המדויקת של החומרים שהוזכרו למעלה ביחידות של גרם לסמ"ק : ברזל - 86 . ,7 נחושת - 96 . ,8 כסף - 49 . ,10 זהב - 3 . 19 . ב ג מה המשקל של מוט ברזל שנפחו 100 סמ"ק ? חישוב : צורף יצר תכשיט שמשקלו 20 גרם מ- 2 סמ"ק חומר . מאיזה חומר הוא יצר את התכשיט ? הסבר : 1 ק"ג 4,750 גרם 2 ק"ג 2,250 גרם 2 2 סדנה לתכשיטי זהב סדנה סדנה ליצירה בנחושת לתכשיטי כסף סדנה ליצירה בברזל ג . הקשר בין משקל לנפח 189 2 . תמר רוצה לשתול פרחים באדנית שממדיה 30 ס"מ, 20 ס"מ ו- 10 ס"מ . ברשותה שק המכיל 7 ל׳ של אדמה . האם השק הזה יספיק כדי למלא את האדנית ? אדמה חישוב : 7 ליטר בא דג 1 . לפניכם תיבות המסורטטות בהקטנה . חשבו את נפחיהן . האם סכום הנפחים שקיבלתם הוא 590 סמ"ק ? בדיקה חישוב : הנפח : חישוב : הנפח : חישוב : הנפח : חישוב : הנפח...  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית