2 . ממדיו של קרטון החלב שבציור הם 10 ס"מ, 5 ס"מ ו- 20 ס"מ . מה נפחו בסמ"ק ? מה נפחו בדצמ"ק ? 4 . השלימו את המשפטים . א . 2 ל׳ הם מ"ל . ב . 5 ל׳ הם מ"ל . ג . 500 מ"ל הם ל׳ . 5 . הנפח של כוס שתייה הוא 200 מ"ל . א . כמה מ"ל חלב יש ב- 3 כוסות כאלה ? ב . כמה מ"ל חלב יש בחצי כוס ? ג . כמה כוסות כאלה אפשר למלא מקרטון של 1 ל׳ חלב ? 3 . חברת ״מיץ בריא״ מוכרת מיץ בשני סוגי אריזות . חשבו את נפח המיץ בכל אריזה . א . מיץ בריא - אריזה אישית ממדי האריזה : 5 ס"מ, 5 ס"מ ו- 10 ס"מ הנפח : מ"ל ב . מיץ בריא - אריזה משפחתית ממדי האריזה : 8 ס"מ, 10 ס"מ ו- 15 ס"מ הנפח : מ"ל 0 2 ס " מ 5 ס"מ 0 1 ס " מ 1 ל י ט ר אריזה משפחתית מיץ ב ר י א אריזה אישית מיץ ברי א 1 דצמ"ק נקרא גם 1 ליטר . 1 סמ"ק נקרא גם 1 מיליליטר ( מ"ל ) . 1,000 מ"ל = 1 ליטר על קרטון החלב מופיעה יחידת מידה נוספת דיון למדידת נפח . מהי ? נסו להסיק : כמה סמ"ק הם 1 ליטר ? 184 ב . יחידות נפח נוספות 6 . מים מינרליים נמכרים בבקבוקים בגדלים שונים : בטיול השנתי התבקש כל תלמיד להביא 3 ל׳ מים לפחות . א . כמה מים הביא כל תלמיד ? השלימו . ב . לאילו תלמידים חסרים...  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית