169 3 . לפניכם סרטוטים של שתי תיבות הבנויות מקוביות שאורך כל צלע שלהן הוא 1 ס"מ . א . מה הממדים של כל תיבה ? השלימו . ג . בנו את התיבות שלמעלה מקוביות ובדקו את השערתכם . > מכמה קוביות התיבה הצהובה בנויה ? קוביות . > מכמה קוביות התיבה הכחולה בנויה ? קוביות . • לאיזו תיבה באוסף התיבות ממדים זהים לממדי התיבה הצהובה ? דיון מה תוכלו להגיד על הנפח שלה ? • לאיזו תיבה באוסף התיבות ממדים זהים לממדי התיבה הכחולה ? מה תוכלו להגיד על הנפח שלה ? ממדי התיבה : , ו- ממדי הקובייה : , ו- מספר הקוביות שגוף בנוי מהן הוא הנפח של הגוף ( בקוביות ) . ב . שערו : איזו תיבה בנויה ממספר רב יותר של קוביות ? ד . לאיזו תיבה יש נפח גדול יותר ? מה נפחה ? קוביות . א . נפח תיבה 170 גבא 4 . הנה סרטוטים מוקטנים של תיבות הבנויות מקוביות שאורך כל צלע שלהן הוא 1 ס"מ . » מצאו את הנפח של כל תיבה בקוביות . נפח התיבה : נפח התיבה : קוביות נפח התיבה : קוביות קוביות 6 . לפניכם סרטוט מוקטן של תיבה הבנויה מקוביות של 1 סמ״ק . א . מה ממדי התיבה ? ס״מ , ס״מ ו- ס״מ . ב . מה נפח התיבה ? סמ״ק . ג . בנו תיבה אחרת שיש לה אותו נפח . מה ממדי ה...  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית