חידות מספרים שימו לב : קטע המחבר שני קדקודים הנמצאים על אותה פאה אך לא על אותה צלע, הוא אלכסון של הפאה , אך אינו אלכסון של התיבה . 4 . מוטי הניח קשית בתיבה ב, כמו בסרטוט, ואמר : "מצאתי אלכסון של התיבה הקצר יותר מהאלכסון שמצאתי קודם" . זה אורך הקשית שגזר מוטי : גזרו קשית נוספת באורך הזה והניחו אותה בתיבה ב כמו מוטי . בדקו אם הקשית היא אכן אלכסון של התיבה : › האם היא מחברת שני קדקודים בתיבה ? › האם שני הקדקודים אינם על אותה פאה ? › האם היא אלכסון של התיבה ? השלימו את המספר המתאים במשולש הריק . 1 2 2 30 48 13 470 2 30 6 6300 20 9 200 הסבירו : לכל תיבה יש ארבעה אלכסוני תיבה השווים זה לזה באורכם . ה . אלכסונים של תיבה 162 1 . לפניכם סרטוט מוקטן של תיבה . א . צבעו : את הפאה ששטחה 40 סמ"ר - בירוק . את הפאה ששטחה 24 סמ"ר - באדום . את הפאה ששטחה 60 סמ"ר - בכחול . ב . חשבו את שטח הפנים של התיבה . 2 . » רק אחת מהצורות שלפניכם היא פריסה של תיבה . הקיפו אותה . 4 ס " מ 6 ס " מ 10 ס"מ שטח הפנים : חישובים : ודאו שלא שכחתם לכתוב יחידת מידה ! » מה הממדים של התיבה המתאימה לפריסה ? ס״מ, ס״מ ו-ס״מ 1 ס ״ מ ...  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית