אתגר 3 . לפניכם פריסה של קובייה . » בכל סעיף הקובייה המתאימה לפריסה מוצגת מכיוון אחר, ובאחת הפאות חסר צבע . שערו : מהו הצבע החסר בכל סעיף ? כתבו את השערתכם בעיפרון . » גזרו את הפריסה הצבעונית מדף הגזירה שבחוברת האבזרים ( עמוד 12 ) , בנו את הקובייה ובדקו את השערותיכם . צבעו את הפאה שהצבע חסר בה בכל סעיף . » הִניחו את הקובייה כשהפאה האפורה כלפי מעלה . מה יכולים להיות צבעי הפאות האחרות שרואים ? צבעו בשתי דרכים שונות . א ד ב ה ג ו ד . פריסות 157 4 . » שערו : אילו מהצורות שלפניכם אפשר לקפל לתיבה ? סמנו לידן V . א גב ד ו ה ז טח ד . פריסות 158 » בדפי הגזירה "צורות משישה מלבנים" שבחוברת האבזרים ( עמודים 13 - 14 ) הצורות האלה מופיעות בהגדלה . השתמשו בהן כדי לבדוק את השערותיכם . » את הפריסות שמצאתם אפשר לחלק לשלוש קבוצות, שבכל אחת מהן פריסות של אותה תיבה . השלימו : , ו- הן פריסות של אותה תיבה . , ו- הן פריסות של אותה תיבה . , ו- הן פריסות של אותה תיבה . דיון התבוננו בצורות שאי אפשר לקפל לתיבה ונסו להסביר מה הסיבות לכך . י יא יב יג יד טו צורה המורכבת משישה מלבנים שאפשר לקפל לתיבה היא פריסה של תיב...  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית