8 . א . קחו את תיבה א ובחרו פאה אחת שלה . סמנו את הצלעות של הפאה בכחול . סמנו את הקדקודים של הפאה באדום . ב . סמנו את שאר הצלעות והקדקודים של תיבה א . כמה צלעות יש בתיבה ? כמה קדקודים יש בתיבה ? 9 . לפניכם סרטוטים של שתי תיבות : צבעו את כל הקדקודים של התיבות באדום . צבעו את כל הצלעות של התיבות בכחול . צבעו פאה אחת של כל תיבה בירוק . האם הכיתה שלכם היא בצורת תיבה ? אם כן, היכן הפאות ? דיון היכן הקדקודים ? היכן הצלעות ? הצלעות והקדקודים של פאות התיבה הם ה צלעות וה קדקודים של התיבה . קדקוד לצלעות התיבה קוראים גם מקצועות . צלע ( מקצוע ) פאה 143 א . הכרת התיבה 2 . התבוננו סביבכם וחפשו בכיתה חפצים שצורתם תיבה . מה מצאתם ? 3 . הקיפו את החפצים שצורתם תיבה . חשוב לוודא שהתלמידים מבינים שתיבה אינה בהכרח חלולה . בדיקה האם הקפתם חמישה חפצים ? תיבה היא גוף המורכב רק ממלבנים . 140 א . הכרת התיבה פעילות כיתתית 4 . בניית תיבות ממלבנים א . גזרו את המלבנים הצבעוניים מדף הגזירה המתאים בחוברת האבזרים ( עמוד 25 ) . ב . בחרו מלבנים שאפשר לבנות מהם תיבה ובנו תיבה . היעזרו בנייר דבק . בכמה מלבנים השתמשתם ? כת...  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית