פעילות פתיחה האם כל התלמידים מיינו את הקופסאות באותו אופן ? דיון באילו דרכים שונות אפשר למיין את הקופסאות ? הכנה חפשו בבית שתי קופסאות והביאו אותן לכיתה . נסו להביא קופסאות שונות זו מזו בצורתן ( ראו דוגמאות בעמוד הבא ) . עבודה בקבוצות » התבוננו בקופסאות שהביאו כל חברי הקבוצה והציעו דרך למיין אותן לקבוצות . תארו את המשותף לקופסאות בכל קבוצה ( לא חייבים להשתמש בכל המסגרות ) : קופסאות ש . . . א . הכרת התיבה 138  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית