2 . » על איזה מצולע דן האומן חושב ? קראו כל רמז של דן ומחקו את המצולעים שאינם מתאימים . אפשר להיעזר במצולעים לגזירה שבחוברת האבזרים ( עמוד 8 ) . גא והד ב על איזה מצולע דן חושב ? למשושה שלי אין סימטרייה סיבובית ג . סימטרייה בצורות מוכרות 127 למשושה שלי יש סימטרייה שיקופית אני חושב על משושה אחד האלכסונים של המשושה שלי הוא קו סימטרייה ! איזה משולש לא הצלחתם לגזור מדף מקופל ? נסו להסביר מדוע . דיון מה משותף לכל המשולשים שכן הצלחתם לגזור ? 3 . יונתן קיפל דפים וגזר משולשים לאורך הקיפול, כמו באיורים . באיזה מהמקרים קיבל יונתן משולש ? מה סוג המשולש שקיבל ? 4 . נסו לקפל דף ולגזור אותו כך שיתקבלו משולשים המתאימים לתיאורים . אם הצלחתם, הדביקו את המשולש שגזרתם . אם לא, סמנו X . בא דג משולש שווה שוקיים : משולש קהה זווית : משולש שונה צלעות : משולש חד זוויות : א ב ג ג . סימטרייה בצורות מוכרות 128 5 . אילו סוגי סימטרייה יש למשולשים האלה ? בדקו בעזרת המשולשים לגזירה שבחוברת האבזרים ( עמוד 9 ) . » כתבו את האות ש במשולשים שיש להם סימטרייה שיקופית . » כתבו את האות ס במשולשים שיש להם סימטרייה סיבובית . » ל...  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית