חידה 2 . א . השתמשו בדף הצורות ובאוסף הצורות ובדקו עבור כל צורה כמה פעמים היא מכסה את עצמה במהלך סיבוב שלם . כתבו את מספר הפעמים על הצורה המתאימה בעמוד 112 . ב . לאילו מהצורות יש סימטרייה סיבובית ? כתבו את האות ס ליד הצורה המתאימה בעמוד 112 . 3 . התבוננו בצורות שבפעילות 4 בעמוד 114 . לאילו מהן יש סימטרייה סיבובית ? הקיפו את האותיות שלידן באדום . אפשר לבדוק בעזרת שקף הצורות לגזירה שבחוברת האבזרים ( עמוד 20 ) : הניחו כל צורה על הציור שלה בעמוד 114 וסובבו אותה . הרכיבו מהאותיות שהקפתם באדום שם של עיר בארץ : • האם יכולות להיות צורות שיש להן גם סימטרייה סיבובית וגם סימטרייה שיקופית ? • האם יכולות להיות צורות שאין להן סימטרייה כלל ? דיון בדיקה צורות המכסות את עצמן יותר מפעם אחת במהלך סיבוב שלם הן צורות שיש להן סימטרייה סיבובית . הנקודה שמסובבים סביבה את הצורה היא מרכז הסימטרייה הסיבובית . צורות המכסות את עצמן רק כשהן משלימות סיבוב שלם הן צורות שאין להן סימטרייה סיבובית . אפשר להיעזר בסימון האות של הצורה כדי לדעת מתי השלמנו סיבוב שלם . איזו צורה יוצאת דופן ? נימוק : הדגבא בדיקה האם מצאתם שמונ...  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית