א 1 . השתמשו בצורות מאוסף הצורות שבחוברת האבזרים ( עמודים 27 – 28 ) . » רבקה קיפלה את צורה א לשניים כך שחלק אחד שלה כיסה בדיוק את החלק האחר . עם המורה את הצורה הזאת אי אפשר לקפל כך שחלק אחד שלה יכסה בדיוק את החלק האחר . בדקו : האם אפשר לקפל את צורה א בדרכים נוספות דיון כך שחלק אחד שלה יכסה בדיוק את החלק האחר ? » רבקה ניסתה לקפל גם את צורה ו באותו אופן . נסו גם אתם לקפל את צורה ו כך שחלק אחד שלה יכסה בדיוק את החלק האחר . האם רבקה צודקת ? מקפלים צורות שערו : אילו מהצורות האחרות אפשר לקפל כך שחלק דיון אחד שלהן יכסה בדיוק את החלק האחר ? רבקה זה מה שיצא ! קפלו את צורה א כפי שקיפלה אותה רבקה . ו 111 א . סימטרייה שיקופית 2 . » נסו לקפל כל צורה כך שחלק אחד שלה יכסה בדיוק את החלק האחר . אם הצלחתם, בדקו אם אפשר לעשות זאת בדרכים נוספות . סרטטו על הצורות המוקטנות האלה את כל קווי הקיפול שמצאתם . » לאילו מהצורות יש סימטרייה שיקופית ? כתבו לידן את האות ש . » לאיזו צורה יש את המספר הרב ביותר של קווי סימטרייה ? כמה ? דוגמה דגא ו ז ה יאיט יב בדיקה האם מצאתם שבע צורות שיש להן סימטרייה שיקופית ? ב ח אם אפ...  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית