2 . מה השטח של כל מצולע ? ג . הנה סרטוט מוקטן של רצפת הסלון בבית של שמוליק ומנחם . על חלק מהרצפה פרסו שטיח . > מה שטח השטיח ? אריחים . > מה שטח הסלון ? אריחים . > מה שטח הרצפה שאין עליה שטיח ? אריחים . בפעילות 1 השתמשנו באריח כיחידת מידה למדידת שטח הרצפה . בדומה לכך, אפשר להגדיר ריבוע כיחידת מידה ולמדוד שטח של מצולע בעזרת מספר הריבועים המכסים אותו . שטח המשושה : שטח המתומן : גבא שטח המלבן : 73 א . שטח של מלבן 3 . לפניכם שני סרטוטים של מלבנים . ב . בחוברת האבזרים יש רשת משבצות שקופה ( עמוד 18 ) . אורך כל צלע של המשבצות ברשת הוא 1 ס"מ . הניחו את הרשת על מלבנים א ו-ב והשלימו . מלבן במלבן א דיון השטח של ריבוע שאורך כל צלע שלו הוא סנטימטר אחד הוא סנטימטר רָבוּעַ, ובקיצור כותבים סמ״ר . סמ"ר הוא יחידת מידה מקובלת למדידת שטח . א . השלימו . שטח מלבן ב הוא . שטח מלבן א הוא . ד . השלימו . שטח מלבן ב הוא סמ״ר . שטח מלבן א הוא סמ״ר . שטח מלבן ב הוא . שטח מלבן א הוא . ג . לאיזה מהמלבנים שטח גדול יותר ? 1 ס ״ מ סנטימטר רבוע • באיזה מלבן יש משבצות רבות יותר ? • האם אפשר להסיק מכך שהשטח של המלבן הזה גד...  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית