2 . בדקו בעזרת סרגל משולש או בעזרת כרטיס מלבני באילו מהמשולשים שבעמוד 55 יש זווית ישרה . סמנו את כל הזוויות הישרות שמצאתם . במשולש מספר 10 יש זווית ישרה . 10 אילו מהמשולשים הם משולשים ישרי זווית ? , , , . כתבו לידם ״ישר זווית״ . משולש שיש בו זווית ישרה נקרא משולש ישר זווית . תזכורת מיון משולשים לפי זוויות 1 . כתבו למטה את האות שליד הזווית המתאימה . זווית חדה היא זווית הקטנה מזווית ישרה . זווית שטוחה היא זווית ששתי הקרניים שלה יוצרות יחד קו ישר . זווית קהה היא זווית הגדולה מזווית ישרה וקטנה מזווית שטוחה . תזכורת ת נ או זווית זווית חדה זווית קהה זווית ישרה שטוחה האם קיבלתם שם של בעל חיים ? בדיקה 10 בפעילויות ביחידה הזאת אפשר להיעזר בדף המשולשים המחיק שבחוברת האבזרים ( עמוד 23 ) לבדיקות ולסימונים . ה . משולשים 56 דוגמה 9 ק 3 . בדקו באילו מהמשולשים יש זווית קהה וסמנו את הזוויות הקהות באות ק . אילו מהמשולשים הם משולשים קהי זווית ? , , , . כתבו לידם ״קהה זווית״ . 7 ח ח ח 4 . ודאו שכל הזוויות במשולשים שלא סימנתם הן זוויות חדות וסמנו אותן באות ח . אילו מהמשולשים הם משולשים חדי זוויות ? , , , ,...  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית