חידה א ב ג ד ה ו ז 4 . הקיפו נכון או לא נכון . הקיפו את האותיות שליד המשפטים שסימנתם כנכונים והרכיבו מהן מילה, לפי הסדר : האם קיבלתם שם של מתמטיקאי מפורסם ? בדיקה ג ל א י ו ס ד נכון / לא נכון נכון / לא נכון נכון / לא נכון נכון / לא נכון נכון / לא נכון נכון / לא נכון נכון / לא נכון לכל מלבן יש שני זוגות של צלעות מקבילות . יש מלבן שיש בו זווית חדה . הצלעות הנגדיות של כל מלבן שוות . יש ריבוע שלא כל הצלעות שלו שוות . מלבן שכל הצלעות שלו שוות הוא ריבוע . בכל מלבן כל הזוויות ישרות . כל מלבן הוא גם ריבוע כמה ריבועים יש בסרטוט ? ד . מרובעים - המלבן והריבוע 47 א . בדקו עבור כל מרובע : אילו מהתכונות מתקיימות בו ? סמנו V או X בטבלה . ב . אילו מהמרובעים הם מקביליות ? ג . איזה מהמרובעים אינו מלבן ? הסבירו : ד . איזה מהמרובעים הוא ריבוע ? א ב ג מרובע גמרובע במרובע א הצלעות הנגדיות מקבילות כל הזוויות ישרות כל הצלעות שוות ה . אילו מהמרובעים הם מעוינים ? ו . השלימו . השתמשו במילים מקבילית, מעוין, מלבן וריבוע . > מרובע א הוא וגם > מרובע ב הוא וגם > מרובע ג הוא וגם וגם וגם עם המורה 5 . לפניכם סרטוטים של ...  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית