הנה כל ה מרובעים שבדף המצולעים : עם המורה 3 . א . סמנו צלע אחת במרובע פ בכחול . ג . הצלעות שסימנתם במרובע פ הן צלעות נגדיות . סמנו זוג נוסף של צלעות נגדיות במרובע פ באדום . זוג צלעות במרובע שאין להן קדקוד משותף הן צלעות נגדיות . ב . סמנו ב כחול צלע נוספת במרובע פ שאין לה קדקוד משותף עם הצלע הראשונה שסימנתם . ד . סמנו גם בשאר המרובעים שני זוגות של צלעות נגדיות : זוג אחד בכחול וזוג אחר באדום . ג . מרובעים 38 תזכורת שני קווים ישרים שאינם נפגשים לעולם הם קווים מקבילים . אפשר לבדוק מקבילוּת על ידי הזזת סרגל משולש על סרגל רגיל . מקבילים לא מקבילים 4 . סמנו את הקווים המקבילים לישר הסגול . צלעות מקבילות במרובעים האם סימנתם שלושה קווים ? בדיקה באילו מהמרובעים שבעמוד הקודם יש זוג צלעות נגדיות מקבילות ? דיון באילו מהם שני הזוגות של הצלעות הנגדיות הן צלעות מקבילות ? ג . מרובעים 39 6 . סרטטו . גבא מרובע שאינו טרפזמקבילית : טרפז : ואינו מקבילית : ••••••• ••••••• ••••••• ••••••• ••••••• ••••••• ••••••• ••••••• ••••••• ••••••• ••••••• ••••••• ••••••• ••••••• ••••••• ••••••• ••••••• ••••••• ••••••• •••...  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית