ב . סרטטו במרובע את כל האלכסונים שלו . 3 . תלמידים התבקשו לסרטט אלכסון במרובע . א . ציינו עבור כל תלמיד אם הקטע המסורטט הוא אלכסון או לא . אם לא, הסבירו מה השגיאה . אלכסון : כן / לא הסבירו : יוסף יהודה שלמה דוד אלכסון : כן / לא הסבירו : אלכסון : כן / לא הסבירו : אלכסון : כן / לא הסבירו : ב . אלכסונים של מצולע 31 5 . » סמנו V ליד כל מצולע שבו הקו האדום הוא אלכסון . » בארבעה מהמצולעים הקו האדום אינו אלכסון . בחרו אחד מהם והשלימו : במצולע הקו האדום אינו אלכסון כי » סרטטו אלכסון בכל מצולע שבו הקו האדום אינו אלכסון . א ד ז ב ה ח ג ו ט אלכסון של מצולע לא תמיד נמצא כולו בתוך המצולע . 4 . א . בדקו לפי ההגדרה אם הקו האדום הוא אלכסון של המחומש : עם המורה > האם הוא קטע ? > האם הוא מחבר שני קדקודים ? > האם שני הקדקודים אינם נמצאים על אותה צלע ? > האם הקו האדום הוא אלכסון ? ב . סרטטו אלכסון נוסף היוצא מהקדקוד המסומן . ב . אלכסונים של מצולע 32 6 . לפניכם סרטוטים של מצולעים ק, ב ו-ה מדף המצולעים . בדקו בכל אחד מהמצולעים אם יש לו אלכסון הנמצא כולו או חלקו מחוץ למצולע . אם כן, סרטטו אותו . 7 . התבוננו ...  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית