א התבוננו במצולע המסומן באות ל . סמנו את צלעותיו באדום ואת קדקודיו בכחול והשלימו . מספר הצלעות : מספר הקדקודים : הקיפו את סוג המצולע : מרובע / מחומש / משושה / משובע 2 . השתמשו בדף המצולעים המחיק שבחוברת האבזרים ( עמוד 22 ) . ב מצאו בדף המצולעים מצולעים נוספים שלהם מספר צלעות כמו למצולע ל וכתבו את האותיות שלהם : בדיקה האם מצאתם שני מצולעים נוספים ? ג כתבו את האותיות של כל אחד מה משולשים שבדף המצולעים : בדיקה האם מצאתם חמישה משולשים ? ד כמה קדקודים יש ב מחומש ? כמה צלעות יש ב מחומש ? כתבו את האותיות של כל אחד מה מחומשים שבדף המצולעים : בדיקה הרכיבו שם פרטי מהאותיות של המחומשים : השאלות נוגעות למצולעים שאינם מורכבים ממצולעים אחרים, כלומר למצולעים המסומנים באותיות ( אלא אם כן נכתב במפורש אחרת, כמו בסעיף ז ) . א ז ו ה דגב כ ח מ ל נ פ ס צ ר ק תש ע י ט 27 א . מצולעים – חזרה ז > לפניכם סרטוט מוקטן של מצולעים ב ו-ת מדף המצולעים . השלימו . מספר הצלעות במצולע ב : מספר הצלעות במצולע ת : > התבוננו במצולע המורכב מהמצולעים ב ו-ת יחד ונסו לשער מה מספר הצלעות במצולע החדש : > בדקו את השערתכם בעזרת הציור...  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית