פיתוח : צוות המתמטיקה של המרכז לטכנולוגיה חינוכית התאמה לציבור החרדי : מורות בכירות במערכת ההוראה של בתי הספר בציבור החרדי בפיקוח : ועדה מקצועית של המזכירות הפדגוגית במרכז החינוך העצמאי איורים : אביאל בסיל, ניר גולן, סאני וסרמן, אסתר פריזנט, Shutterstock . com תמונות : עמ' 12 - סתו - צילום : רבקה נאמן, עמ' 16 - הרי ירושלים : מתוך פיקיוויקי, עמ' 26 - Bridgeman / אימג'בנק ישראל, עמ' 41 - צילום : לירון מיכאלי, עמ' 124 - פתילת המדבר : , / Wilfredo Rodríguez , https : / / commons . wikimedia . org / wiki File : Algodon _ de _ seda _ ( Calotropis _ procera ) 2_ . jpg ( cropped ) , CC - BY - SA - 2 . 5 , מטבע שקל : בנק ישראל יתר התמונות : Shutterstock . com זכויות הקניין הרוחני, לרבות זכויות היוצרים והזכות המוסרית של היוצרים בחומר זה, מוגנות . אין לשכפל, להעתיק, לצלם, לתרגם, וכן אין לאחסן במאגר מידע, לשדר או לקלוט בכל אמצעי אלקטרוני, אופטי, מכני או אחר את החומר ו / או כל חלק שהוא מהחומר הזה . כמו כן אין לעשות שימוש מסחרי כלשהו בחומר זה, אלא אך ורק לאחר קבלת רשות מפורשת בכתב מהמרכז לטכנולוגיה ...  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית