לפרק ״בעיות מילוליות דו-שלביות״ ה ל פ כ מ ם י מ ר ו ג שלם חלק חלק מסלולים פלוס לכיתה ד © כל הזכויות שמורות למרכז לטכנולוגיה החינוכית פרקי הלימוד לכיתה ד ספר 10 שברים - חלק א המספרים עד מיליון המבנה העשרוני, חיבור וחיסור גימטרייה ספר 11 שברים - חלק ב כפל וחילוק - חלק א סימני התחלקות ב- ,3 ב- 6 וב- 9 בעיות מילוליות דו-שלביות ספר 12 שברים - חלק ג כפל וחילוק - חלק ב מספרים ראשוניים ומספרים פריקים חקר נתונים וניתוח סיכויים חזקות גאומטרייה לוח השנה וחישובי זמן מצולעים מדידת שטח סימטרייה תיבות מדידת נפח  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית