194 א ב ג 4 . השלימו מספרים שונים . אפשר להיעזר בישרי המספרים שבעמוד הקודם . 5 . השלימו מספרים בהתאם לתנאים . ישר שיש בו רק מספר שלילי אחד : ישר שיש בו רק שני מספרים חיוביים : ישר שיש בו רק מספרים שליליים : 6 . סדרו את המספרים לפי גודלם . א 2,000 - < ג < 10 - ב 2,000 - < ד < 10 - מספר חיובי מספר שלילי 7 7 ,7 7 - 0 10,000 - 012,600 0 0 , 2 1,000 - הגדול ביותר הקטן ביותר שוב חישוב מספרים שליליים 195 7 . כתבו מספרים המתאימים לקטע מישר המספרים המודגש בצהוב . 8 . הקיפו מספרים המתאימים לקטע מישר המספרים המודגש בצהוב . 9 . מתחו קו מכל מספר אל מקומו בערך על ישר המספרים . 2,970 - 3,542 3,012 - 0 8 9 - 0 9 ,0 1 4,000 3,000 2,000 1,000 0 1,000 - 2,000 - 3,000 - 4,000 - 0 500 - 4,000 - 5,000 - 5,050 - 4,560 4,990 - 0 4 1 , 4 - 6 7 9 , 3 - האם הקפתם שני מספרים ? בדיקה שוב חישוב מספרים שליליים הנתונים לקוחים מתוך "אטלס אוניברסיטאי חדש", 2014 - 2015 . 196 10 . לפניכם המקומות הגבוהים ביותר והמקומות הנמוכים ביותר ביבשות העולם ( הגבהים ביחס לגובה פני הים ) . אמריקה הדרומית המקום הגבוה ביותר הר אקונקגווה...  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית