ו ד ז ה חישוב : תשובה : חישוב : תשובה : חישוב : תשובה : חישוב : תשובה : כמה שילם הצוות של שלמה עבור כמה ליטרים של צבע קנה הצוות מארזי הצבע הירוק ? של בני ? כמה מארזי צבע ירוק קנה הצוות אם הצוות של בני קנה צבע ירוק בלבד, של שלמה ? כמה פחיות צבע הוא קנה ? השלימו : הצוות של יעקב קנה 5 מארזים של צבע ירוק ו- מארזים של צבע תכלת . חישוב : הצוות של מיכאל שילם 320 שקלים עבור הצבע . הצוות שלי קנה רק צבע ירוק ושילם פי 2 מהצוות של מיכאל . הצוות של אלי קנה 36 ליטרים של צבע . הוא קנה 12 ליטרים יותר מהצוות שלי . בנישלמה יעקב הצוות שלי קנה מארזי צבע ב- 640 שקלים בדיוק . כתבו בעיה מילולית משלכם בעזרת הנתונים שבציור ופתרו אותה . 169 א . חזרה והעמקה  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית