4 . האם זה קסם ? א . האם 234 מתחלק ב- 9 ? ב . חגית שינתה את סדר הספרות של המספר וכתבה 342 . האם 342 מתחלק ב- 9 ? ג . שנו גם אתם את סדר הספרות של המספר : האם המספר שכתבתם מתחלק ב- 9 ? ד . האם אפשר לשנות את סדר הספרות כך שהמספר לא יתחלק ב- 9 ? ה . מה המסקנה שלכם מהפעילות ? סימן ההתחלקות ב- 9 אם סכום הספרות של מספר מתחלק ב- 9 , המספר מתחלק ב- 9 . דוגמה : נבדוק אם 558 מתחלק ב- 9 . סכום הספרות שלו הוא 18 ( 8 + 5 + 5 ) , ו- 18 מתחלק ב- 9 . אם כך, 558 מתחלק ב- 9 . ב דג האם 303 מתחלק ב- 9 ? סכום הספרות : האם 3,984 מתחלק ב- 9 ? האם 918 מתחלק ב- 9 ? סכום הספרות : סכום הספרות : א האם 117 מתחלק ב- 9 ? סכום הספרות : 3 . בדקו וענו . ג . סימן ההתחלקות ב- 9 155 כתב סתרים - צורות במקום מספרים 5 . א . שערו : כמה מספרים המתחלקים ב- 9 יש בלוח המאה ? סמנו את המספר המתאים . ב . הקיפו את כל המספרים המתחלקים ב- 9 ובדקו את השערתכם . ג . סמנו קו מתחת לכל המספרים המתחלקים ב- 3 . ד . האם יש מספרים שרק מוקפים ואינם מסומנים בקו ? הסבירו : 12345678901 11213141516171819102 12223242526272829203 13233343536373839304 14...  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית