פינת הבלש 7 . השלימו ספרות שונות כך שיתקבלו מספרים המתאימים לתיאורים . ג 6 6 מספרים המתחלקים ב- 2 ולא ב- 3 : ד 6 6 מספרים שאינם מתחלקים ב- 2 ואינם מתחלקים ב- 3 : ב 6 6 מספרים המתחלקים ב- 3 ולא ב- 2 : א 6 6 מספרים המתחלקים גם ב- 2 וגם ב- 3 : אתגר בכל קומה בבניין יש ארבע דירות . 20 19 18 17 16 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 הדירות ממוספרות לפי הסדר . בדירה מספר 27 גר הסוכן החשאי ג . באיזו קומה הוא גר ? קומה 1 דירה 27 קומה 5 קומה 3 קומה 2 קומה 4 ב . סימן ההתחלקות ב- 3 152 ב ג א 9 . האם 105 מתחלק ב- 3 ? בכל סעיף השלימו מספרים מתאימים שונים, אם אפשר . 8 . בכל קרון ברכבת ההרים יש מקום ל- 3 אנשים . מה יכול להיות מספר האנשים ברכבת כשהיא מלאה ? הקיפו את האפשרויות המתאימות . 117231 77 168 129 79 65 + = 105 + = 105 אינו מתחלק אינו מתחלק ב- 3 מתחלק ב- 3 מתחלק ב- 3ב- 3 + = 105 + = 105 אינו מתחלק אינו מתחלק ב- 3אינו מתחלק ב- 3אינו מתחלק ב- 3ב- 3 + = 105 + = 105 מתחלק מתחלק ב- 3מתחלק ב- 3מתחלק ב- 3ב- 3 דיון באיזה סעיף אין מספרים מתאימים ? ב . סימן ההתחלקות ב- 3 153 5 . כתבו מספרים של ארבע ספרות ...  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית