3 . כמה משבצות צבועות ? השלימו תרגיל מתאים ופתרו אותו . 4 . כמה משבצות אינן צבועות ? כתבו תרגיל מתאים ופתרו אותו . 5 . הוסיפו סוגריים אם צריך כדי שתתקבל התוצאה הנתונה . ג ב א 75 = 5 - 40 - 85120 = 5 - 40 - 120 35 = 2 : 30 + 5540 = 2 : 30 + 40 245 = 5 - 50 + 100 × 2 295 = 5 - 50 + 100 × 2 = × + × תשובה : משבצות צבועות . תרגיל תשובה : משבצות אינן צבועות . 4 12 סדר הפעולות 140 שוב חישוב 6 . פתרו . 7 . השלימו את שלושת המספרים בכל תרגיל כך שיתאים לתוצאה המבוקשת . א = 82 - 9 × 5 + 55 4 ) × 6 1 + 5 ב = ( 5 ג = 2 × 50 : 600 7 + 12 7 - 8 ד = 8 כתבו כל תוצאה שקיבלתם מעל הסעיף המתאים . בדיקה בדאג האם קיבלתם סדרת כפולות של 6 ? 25 10 5 א 15 = : + ג 2 = : × ב 125 = × ( - ) ד 255 = × + סדר הפעולות 141 שוב חישוב א ב 8 . פתרו את הבעיות . 9 . פתרו . א = 2 × 0 × 9 × 8 4 1 + 37 + 16 + 57 + 4 ב = 6 ג = 42 + 41 + 60 + 59 + 58 בתרגיל שיש בו רק פעולות כפל או רק פעולות חיבור מותר לשנות את תזכורת סדר המספרים ולהוסיף סוגריים בכל מקום שרוצים . נפתלי אוהב לרוץ . הוא הקיף 7 פעמים מגרש בצורת ריבוע שאורך הצלע שלו הוא...  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית