2 . פתרו בעזרת פילוג . אפשר להיעזר בציורי מלבנים . 3 . פתרו את הבעיות . אפשר להיעזר בציורי מלבנים . א = 24 × 8 ב = 3 × 36 ג = 5 × 94 ג יצחק בן 5 . שכן שלו מבוגר ממנו פי 16 . בן כמה השכן ? בן כמה היה השכן של יצחק כשהוא נולד ? חישוב : חישוב : א בחניון יש 5 קומות . בכל קומה חונות 38 מכוניות . כמה מכוניות חונות בכל החניון ? חישוב : תשובה : ב מתחילת שנת הלימודים עברו 22 שבועות . כמה ימים עברו מתחילת שנת הלימודים ? חישוב : תשובה : ד . כפל וחילוק בעזרת חוק הפילוג 112 5 . פתרו . אפשר להיעזר בציורי מלבנים . 4 . דוד התחיל לפתור את התרגיל = 3 × 241 כך : השלימו את המספרים בציור ובתרגיל ופתרו . א = 5 × 127 ב = 73 × 7 ג = 33 × 6 ד = 7 × 346 ה = 4 × 709 = × + × + × = 3 × 241 1 200 241 33 40 דוד ד . כפל וחילוק בעזרת חוק הפילוג 113 6 . מיכל ונעמה פתרו את התרגיל 3 × 28 . 7 . פתרו בדרך הנוחה לכם . א = 5 × 98 ב = 2,020 × 3 ג = 7 × 199 ד = 6 × 702 ה = 6 × 698 מיכל פתרה כך : 24 60 84 = 3 8 + 3 20 = 3 28 8 + 20 נעמה פתרה כך : 6 90 84 = 3 2 - 3 30 = 3 28 2 - 30 דיון האם שתי הדרכים נכונות ? נעמה מיכל ד . כפל ו...  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית