3 . כתבו תרגילי כפל שונים שהתוצאה שלהם היא 1,800 . 5 . באולם יש 40 שורות של כיסאות, 30 כיסאות בכל שורה . בהצגה היו 10 כיסאות ריקים . כמה צופים ישבו באולם בהצגה הזאת ? 4 . השלימו + או – או × . 20 30 50 6,000 1,000 5,800 980 6,000 30 900300 20 200 200 30 30 20 200 × = 1,800 × = 1,800 × = 1,800 × = 1,800 × = 1,800 × = 1,800 חישוב : תשובה : ג . אחד הגורמים הוא עשרות שלמות, מאות שלמות או אלפים שלמים 102 כתב סתרים - צורות במקום מספרים 6 . פתרו . בפעילות 6 אין צורך שהתלמידים יכתבו את כל שלבי הפתרון . הפירוט בדוגמאות נועד להסביר את התהליך . א = 700 × 11 ה = 15 × 20 ב = 40 × 22 ו = 200 × 35 ג = 30 × 25 ז = 2 × 103 ד = 30 × 300 ח = 40 × 250 900 = 10 2 45 = 20 × 45 90 10 2 4,500 = ) 10 10 ( ) 3 15 ( = 10 3 10 15 = 30 × 150 100 45 10 3 10 15 7 . » השלימו . » הציבו מספרים כלשהם ( שונים מ- 0 ) במקום הצורות . האם פתרתם נכון ? א × × = 10 × × 10 × ב × × = 10 × × 2 × דוגמאות 0 = 0 = ג . אחד הגורמים הוא עשרות שלמות, מאות שלמות או אלפים שלמים 103 41 40 39 × 7 320 8 9 8 . א . השלימו את טבלת הכפל על סמך המכ...  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית